publicaties
[
Apr 2022
]

projecte Eluleka

Eluleka is in het Zulu het woord voor ‘gids’. Zulu is één van de vele officiële talen van Zuid-Afrika. Het is de meest gesproken taal in KwaZulu Natal. In deze provincie vinden we de stichting God’s Golden Acre (GGA), waar het project heeft plaats gevonden.

Een groep van 4 en ik Belgische kunstenaars hebben dit project tot stand gebracht. We wilden door middel van vrijwilligerswerk weeskinderen van GGA in contact brengen met het medium grafiek. Dit met als doel de creativiteit van de jonge mensen te prikkelen via eenvoudige druktechnieken. Op het einde van het project werden de resterende materialen van de workshops aan GGA geschonken zodat zij ook nadien nog konden werken met de aangeleerde technieken.

Project ISLA NEGRA

Inleiding :

Deze keer ben ik alleen op vraag van de directie van het museum en huis van dichter en Nobelprijswinnaar Literatuur Pablo Neruda in Chili te Isla Negra, een "intercambio" gaan organiseren tussen Belgische kunstenaars en de lokale artistieke aanwezigheid.

Project :

Ik zal ter plaatse gaan  werken met de mensen gedurende een aantal weken, rekening houdend met de mogelijke beperkingen van technische vaardigheden.

Omdat ik nu nog niet kan inschatten, hoeveel kennis, ervaring, mogelijk verkrijgbaar materiaal en dergelijke, zal ik eerst een inleefperiode inbouwen voor het project,  zodat ik de omgeving met zijn inwoners beter leer kennen.

Om alles praktisch te laten verlopen zal de groep beperkt zijn.

Doel

De bedoeling is om via een uitzonderlijk iemand een creatieve en ook groepsvormende impuls te geven aan de plaatselijke artesania en de relatie tussen het museum en de lokale bevolking te versterken. Opstarten

van eenvoudige grafische technieken Met Pablo Neruda’s gedichten en kunstverzamelingen als inspiratie.

.

Het belangrijkste objectief voor de twee projecten

Een gemeenschapsontwikkeling te bewerkstelligen met artistieke, ecologische, educatieve en sociale accenten.

- Artistiek:

Op artistiek gebied kan iedere deelnemer hun creativiteit en verbeelding leren ontdekken door middel van eenvoudige druktechnieken. Op deze manier kan kunst gezien worden als een belangrijk communicatief medium.

- Ecologisch:

Door middel van ecologische en/of ‘non-toxische werkwijzen komen de kinderen op een jonge leeftijd in aanraking met diverse milieu aspecten. Het recycleren van materiaal en gebruik van non-toxische middelen, voor zover mogelijk, staat hierbij centraal. Niet alleen prettiger voor hen en ons maar op deze manier komen ze tevens in contact met de milieuproblematiek.

- Sociaal:

Vanuit sociaal perspectief wordt de mogelijkheid gegeven om twee verschillende culturen met elkaar in contact te brengen door middel van een artistiek platform. Niet enkel cultureel, maar ook tussen generaties van kinderen, jongeren en volwassenen.

\    

Een project opstarten dat niet stopt op het moment van vertrek.

Een meerwaarde op verschillende vlakken bied en niet enkel een artistieke waarde bezit.

Synopsis of my projects.

The projects Isla Negra in Chili and Eluleka in South Africa aimed at bringing Indigenous and non- Indigenous people closer together. I felt very strongly that many of the values held by the people I worked with could be of enormous benefit to society at large, particularly their care and respect for each other’s artistic work.

I learned to communicate with the elements, the animals, the sun, children, artists, the flora, my home, …. but most important was connecting communication through imaging.

Everything returns.

They are stories in a round shape..like the cosmos..

Just like on medieval miniatures.

A bit like recycling, regeneration, reincarnation.

I lived their in a highly disciplined way. Every day I had a plan, and those times, I was totally free. The choices were always mine. That was important not to feel alone- but to be connected to everything.

I lived there in a highly disciplined way. Every single day I had a schedule. In spite of my life being tightly organized, I felt totally free. All choices were mine. I felt connected.

Conclusion

We may be different in many ways, but at the end of the projects I felt total harmony.

Iefke Molenstra

inschrijven